Η Nexans Hellas A.E. εφαρμόζει τη λύση της Impact, Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση, [email protected], των παραστατικών που εκδίδει, έχοντας παράλληλα την δυνατότητα άυλης ηλεκτρονικής αποστολής μέσω της [email protected] πλατφόρμας.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία με στόχο την βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών, αρχειοθετεί τα παραστατικά που εκδίδει, οργανωμένα και βάσει πληθώρας κριτηρίων (π.χ. ΑΦΜ, Επωνυμία, Ημερομηνία, Τύπος Παραστατικού κ.α.) έχοντας παράλληλα την δυνατότητα να αποστείλει στους πελάτες που επιθυμεί τα αξιακά παραστατικά.