Η Info-Quest παρουσιάζει το Microsoft SPLA (Service Provider License Agreement), το πρόγραμμα αδειοδότησης της Microsoft που αποδεσμεύει τους χρήστες λογισμικού από την αγορά της πλήρους αδείας (license) και επαναπροσδιορίζει τη σχέση χρήσης – κόστους των προϊόντων της.

Μέσα από την υπογραφή του SPLAR συμβολαίου με τη Microsoft για την ελληνική αγορά, το οποίο αφορά στη διάθεση προϊόντων ως υπηρεσία, η Info-Quest απευθύνεται στις μικρές επιχειρήσεις, στις εταιρείες με αυξομειούμενη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του χρόνου, καθώς και σε εταιρείες με περιορισμένες υποδομές πληροφορικής, προσφέροντας σε μηνιαία βάση τη δυνατότητα χρήσης της άδειας λογισμικού Microsoft.

Με γνώμονα το μοντέλο “Software as a Service” (SaaS), το Microsoft SPLA προσφέρει ευελιξία χρήσης, μειώνοντας τη δαπάνη αγοράς λογισμικού, καθώς το μηνιαίο μίσθωμα για τις άδειες χρήσης καθορίζεται από τις εκάστοτε εταιρικές ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.