Η Info Quest Technologies επέλεξε τη SiEBEN για την υλοποίηση έργου Microsoft Dynamics CRM με κύριο στόχο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών της.

Η πολυπλοκότητα του εγχειρήματος ήταν η αρμονική και χωρίς τεχνικές συνέπειες, ενσωμάτωση του CRM στην ΙΤ αρχιτεκτονική  του οργανισμού. Η διασύνδεση του νέου CRM με τα legacy συστήματα στόχο είχε την απεικόνιση των Customer Data από πολλαπλές πηγές ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του πελάτη (customer 360) προς τους χρήστες. Η ομάδα της SiEBEN έχοντας εμπειρία σε διασύνδεση  του Microsoft Dynamics CRM με SAP, βοήθησε σημαντικά. Η ολοκληρωμένη εικόνα του πελάτη σε ένα κεντρικό σημείο θα επιτρέψει την εύκολη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων και την άμεση πληροφόρηση των στελεχών της εταιρείας.

Σημαντική υπήρξε επίσης η ανάγκη μοντελοποίησης και αυτοματοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα, που εξασφαλίζει την αύξηση της παραγωγικότητας των διαφόρων τμημάτων, την απλοποίηση των καθημερινών εργασιών των στελεχών των διαφόρων τμημάτων, την άντληση χρήσιμων αναφορών και πάνω απ’ όλα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Για την υλοποίηση του έργου απαιτήθηκε η ενοποίηση του Microsoft Dynamics CRM με υπάρχοντα συστήματα της εταιρείας, προκειμένου να αντλούνται τα απαραίτητα δεδομένα σε τακτά χρονικά διαστήματα, αλλά και να ενημερώνονται και επικαιροποιούνται οι ήδη διαθέσιμες πληροφορίες. Με την ολοκλήρωση του έργου,  η εταιρεία έχει στα χέρια της τα εργαλεία και τις απαραίτητες πληροφορίες για τη καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, ενώ παράλληλα βελτιώνει σημαντικά την καθημερινότητα και την αποδοτικότητα του προσωπικού της.