Διευρύνεται η συνεργασία μεταξύ των εταιρειών Info-quest και Symantec, καθώς η πρώτη θα αποτελέσει επίσημο Διανομέα Προστιθέμενης Αξίας (VAD) των προϊόντων Ασφαλείας της δεύτερης.

Μεταξύ των υπηρεσιών που θα παρέχει η Info-quest στο πλαίσιο της συνεργασίας είναι οι Symantec Endpoint Protection και Multitier Protection, Symantec Backup Exec. & Backup Exec System Recovery, Συσκευές προστασίας της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Symantec Mail Security 8300 series), Υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης από νεοεφανιζόμενες απειλές κ.λπ.