Συμμετοχή με 30% στην Technovisie BVBA με έδρα το Βέλγιο απέκτησε η Inform Π. Λύκος μέσω της θυγατρικής της Lykos Paperless Solutions (LPS), έπειτα από συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Βελγικής εταιρείας.

Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά των μετοχών αυτών ανήλθε στα 400.000 ευρώ. 

Η Technovisie εξειδικεύεται στην παροχή λύσεων δικτύωσης και υποστήριξης τελευταίας τεχνολογίας. Το 2007 η εταιρεία πραγματοποίησε πωλήσεις της τάξεως των 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και κέρδη προ φόρων ύψους 180.000 ευρώ περίπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των εταιρειών LPS και Technovisie έχει ήδη συναφθεί σύμβαση συνεργασίας για θέματα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα δικτύωσης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς επίσης και για την υποστήριξη του Ομίλου Λύκος σε ότι αφορά επενδύσεις σε hardware, ασφαλή δίκτυα και συστήματα ασφαλείας δεδομένων και πληροφοριών.

Η απόκτηση από την LPS της στρατηγικής συμμετοχής στην Technovisie ουσιαστικά αποτελεί την εξέλιξη της έμμεσης σχέσης συνεργασίας που έχει ήδη αναπτυχθεί μεταξύ των δύο εταιρειών τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα η LPS, μέσω της Βελγικής εταιρείας @rrowUp, στην οποία επίσης κατέχει στρατηγική συμμετοχή 30%, συνεργάζεται με την Technovisie για την υλοποίηση σημαντικών έργων στην Κεντρική Ευρώπη, όπως για παράδειγμα την Έξυπνη Κάρτα Parking και την Έξυπνη Κάρτα Φιλάθλου και το έργο Ticketing των Ποδοσφαιρικών Ομάδων της Α’ Εθνικής Κατηγορίας του Βελγίου.