Η Inform Π. Λύκος προχωράει σε συγχώνευση δια απορροφήσεως της θυγατρικής της εταιρείας "Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος" κατά τις διατάξεις των Ν.2190/1920 και Ν.2166/1993.

Η σύνταξη ισολογισμού θα γίνει με ημερομηνία την 31.08.2008. Η Inform Π. Λύκος κατέχει το 85,89% της ΕΒΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η συγχώνευση της ΕΒΕ κρίθηκε απαραίτητη στο πλαίσιο εξορθολογισμού της δομής του ομίλου με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών σε όλα τα επίπεδα και την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού.

Υπενθυμίζεται ότι η Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος εξαγοράστηκε από την Inform Π. Λύκος το 1998. Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις γραφείων και παραγωγής, συνολικής έκτασης 2.200 τ.μ.