Η Inform Π. Λύκος, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, θα καταβάλλει 5 εκατ. ευρώ σε μετρητά για την συμμετοχή της σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της Inform Lykos S.A. στην Ρουμανία. Η Inform Π. Λύκος κατέχει το 95% της Inform Lykos S.A.

Όπως δήλωσε ο Παύλος Τρυποσκιάδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, “η διεθνής χρηματοοικονομική κρίση και η αστάθεια του ρουμανικού νομίσματος, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των επιτοκίων στην Ρουμανία με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού να είναι πλέον πολύ υψηλό. Παράλληλα, η επένδυση του νέου υπερσύγχρονου εργοστασίου και του νέου μηχανολογικού εξοπλισμού στην Ρουμανία χρηματοδοτήθηκε κυρίως με τραπεζικό δανεισμό.

Η εν λόγω καταβολή μετρητών από την υφιστάμενη ρευστότητα, θα χρησιμοποιηθεί για να μειωθεί η καθαρή δανειακή θέση της εταιρείας, κατά συνέπεια θα μειωθούν τα  χρηματοοικονομικά έξοδα της, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η οικονομική επάρκεια της. Η Inform Lykos S.A. με έδρα το Βουκουρέστι, δραστηριοποιείται στην αγορά της Ρουμανίας και απασχολεί περίπου 400 εργαζομένους στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, συνολικής έκτασης 15.000 τ.μ.. Το 2007 ο κύκλος εργασιών της ξεπέρασε τα 31 εκατ. ευρώ.