Συμφωνία για τη μεταβίβαση των τραπεζικών δραστηριοτήτων του στην ελβετικό όμιλο Temenos υπέγραψε η διοίκηση του ομίλου Informer.

Tο τίμημα της μεταβίβασης ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ μετρητά και σε 664.066 μετοχές της Temenos Group AG, ενώ οι υποχρεώσεις, οι απαιτήσεις και τα διαθέσιμα άνω των 14 εκατ. ευρώ παραμένουν στον όμιλο Informer.

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω δραστηριότητες σχετίζονται με το Temenos T24 (International Core Banking Leader), τα περιφερειακά συστήματα λογισμικού του ομίλου της Informer, τις περιφερειακές βάσεις κ.λπ. και αφορούσαν περίπου το 60% του κύκλου εργασιών του ομίλου για το 2007. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Informer, τα 88 άτομα που απασχολούσε η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα απορροφηθούν από την Temenos στο γραφείο που ήδη λειτουργεί στην ελληνική αγορά.

Η διοίκηση επισημαίνει ότι μετά την εξέλιξη αυτή ο όμιλος Informer θα επενδύσει στην ανάπτυξη των υπολοίπων δραστηριοτήτων του, με ιδιαίτερη έμφαση στο Card Processing Business (επεξεργασία δεδομένων πιστωτικών καρτών). Η Temenos, μέσω της εξαγοράς, αποκτά άμεση πρόσβαση στις αγορές της Aιγύπτου, της Pουμανίας καθώς και της Kύπρου, όπου η Informer ήδη διαθέτει παρουσία.

Οι δύο εταιρείες συνεργάζονταν και πρωτύτερα, προωθώντας τραπεζικές λύσεις στην περιοχή της Aν. Eυρώπης και της M. Aνατολής, ενώ η Informer είχε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των προϊόντων της ελβετικής εταιρείας για την Eλλάδα.