Η Infotrip, μέσω της επισήμου αντιπροσώπου της στην Καλαμάτα Start PC, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και της εκπαίδευσης, ανέλαβε την εγκατάσταση και λειτουργία του δορυφορικού συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων ΕΡΜΗΣ για την εταιρεία Λατομεία Χαλαζωνίτη Α.Ε.

Πρόκειται για μια εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε πάσης φύσεως λατομικές εργασίες. Με την εγκατάσταση του συστήματος ΕΡΜΗΣ, η εταιρεία έχει καταφέρει να μειώσει το κόστος μετακίνησης των φορτηγών της αλλά και το κόστος επικοινωνίας του κέντρου  διαχείρισης με το εκάστοτε φορτηγό, καθώς επίσης επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγικότητας λόγω καλύτερης διαχείρισης του στόλου.

Το σύστημα ΕΡΜΗΣ, αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση και διοίκηση στόλου οχημάτων, η οποία καθιστά εφικτή τη συνεχή παρακολούθηση της τρέχουσας θέσης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, αποτυπωμένη σε ψηφιακό χάρτη, καθώς και την κατάσταση εκτέλεσης του εκάστοτε δρομολογίου των οχημάτων.