Η Infotrip ανέλαβε την εγκατάσταση του συστήματος "ERMIS" για την τηλεματική διαχείριση του στόλου απορριμματοφόρων στο Δήμο Βέροιας.

 Πρόκειται για ένα έργο, το οποίο έχει σαν πρωταρχικό στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δήμου, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του στόλου, αποτελώντας ένα εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης των εργασιών καθαριότητας για την περιοχή της Βέροιας.

Το σύστημα “ERMIS”, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα οργάνωσης και διοίκησης στόλου, το οποίο χρησιμοποιεί τις αποδεδειγμένα αξιόπιστες τεχνολογίες GPS και GSM για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου σε πραγματικό χρόνο με έμφαση στη μείωση του κόστους και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

Για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες των απορριμματοφόρων έχει τοποθετηθεί κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος λαμβάνει τα στοιχεία θέσης του απορριμματοφόρου και τα μεταδίδει στη Κεντρική Βάση μέσω ασύρματων δικτύων (GSM/GPRS), ώστε να επιτυγχάνεται η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των υπευθύνων καθαριότητας του δήμου.