Σε μια κίνηση που θα της επιτρέψει να δημιουργήσει συστήματα για οχήματα αυτόνομης οδήγησης, καθώς επίσης και μια σειρά από λύσεις και εφαρμογές ασφάλειας σε εν γένει κατηγορίες Internet of Things (IoT), η Intel εξαγόρασε την Ιταλική Yogitech.

Η τελευταία εστιάζει στη λειτουργική ασφάλεια και τις απαιτούμενες διεργασίες ώστε να ενσωματωθούν στους ημιαγωγούς και τους επεξεργαστές. Σύμφωνα με την Intel, το 30% της παγκόσμιας αγοράς IoT θα απαιτήσει σε κάποιο σημείο συστήματα λειτουργικής ασφάλειας, ενώ ήδη αποτελεί μέρος της συνολικής της πλατφόρμας και στρατηγικής IoT.