Η Intel Corporation παρουσίασε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες της οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος "Cloud 2015" , το όραμα της εταιρείας που θέτει ως στόχο να καταστήσει το διαδίκτυο ένα υπολογιστικό περιβάλλον απλούστερο, ασφαλέστερο και πιο ανοικτό.

Το όραμα της Intel με την κωδική ονομασία Cloud 2015 αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: i) ένα δίκτυο διασυνδεδεμένων (“federated”) υπολογιστικών νεφών (clouds), το οποίο θα δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μοιράζονται δεδομένα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών clouds, ii) ένα “αυτοματοποιημένο” δίκτυο το οποίο θα επιτρέπει αυτόματα την ασφαλή μετακίνηση εφαρμογών και υπολογιστικών πόρων ώστε να βελτιωθεί σημαντικά η ενεργειακή απόδοση των μηχανογραφικών κέντρων, και iii) τη δημιουργία clouds τα οποία θα αναγνωρίζουν τις δυνατότητας ενός PC ή κάποιας άλλης συσκευής client, και θα αποφασίζουν αφού πρώτα θα έχουν συνεκτιμηθεί οι ανάγκες του χρήστη και τα χαρακτηριστικά της συσκευής του, για το ποιές εφαρμογές, εντολές ή ρουτίνες θα εκτελούνται υπερτοπικά στο cloud, ή τοπικά στο λάπτοπ, το smartphone ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή, εξασφαλίζοντας  έτσι τη βέλτιστη δυνατή εμπειρία χρήσης.

Για να υποστηρίξει καλύτερα αυτούς τους στόχους, η Intel θα κατασκευάσει ειδικό λογισμικό και νέες λειτουργίες για τους επεξεργαστές  της οικογένειας Intel Xeon, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι τεχνολογίες Intel Virtualization Technology (Intel VT) και Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT), οι οποίες προς το παρόν αποτελούν τη βάση του cloud computing.