Η Intel βρίσκεται σε διαδικασία δημιουργίας του πρώτου exaflop σούπερ-υπολογιστή, βελτιώνοντας τις αρχιτεκτονικές των επεξεργαστών της και ελπίζοντας να έχει ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το 2018-2020.

Η εταιρεία ενσωματώνει τους controllers δικτύων και αποθήκευσης στους επεξεργαστές της, ώστε τα αποτελέσματα να διανέμονται γρηγορότερα. Η ενσωμάτωση αυτή θα επιταχύνει την επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστή και συστημάτων δικτύου και αποθήκευσης και θα ανοίξει το δρόμο για το χτίσιμο του exaflop σούπερ-υπολογιστή, που αναμένεται να είναι 50 φορές ταχύτερος από τους σημερινούς. Η Intel αναπτύσσει τεχνολογία που θα φέρει πιο κοντά το data communication με τον επεξεργαστή, το οποίο θα βελτιώσει το bandwidth και θα μειώσει τον αριθμό των εξαρτημάτων στους νέους υπολογιστές.