Το σενάριο της πώλησης του τομέα κυβερνοασφάλειας που είχε εξαγοράσει πριν από μια εξαετία έναντι 7,7 δισεκατομμύρια δολ. εξετάζει η Intel, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Με βάση αυτό, στελέχη της εταιρείας έχουν ήδη συζητήσει με τραπεζίτες σχετικά με το μέλλον της Intel Security, συμπεριλαμβανομένου της πιθανότητας πώλησης της κατασκευάστριας εταιρείας anti-virus McAfee. Όπως είναι γνωστό, η Intel τελευταία έχει στρέψει το ενδιαφέρον της σε τομείς επίτευξης υψηλότερης ανάπτυξης, όπως λ.χ. τους επεξεργαστές για εξοπλισμό data center και διαδικτυακά συνδεδεμένων συσκευών, καθώς η αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών παρουσιάζει συνεχόμενη πτωτική πορεία.