Η Intelen ολοκλήρωσε επιτυχώς, εντός διαστήματος 3 εβδομάδων, τη μελέτη, εγκατάσταση και δικτύωση 10 έξυπνων διαδικτυακών ενεργειακών μετρητών (Web Smart Energy Meters) και συστήματος Διαχείρισης Μετρήσεων με τεχνολογίες νέφους (Cloud Meter Data Management) σε 10 Δημόσια σχολεία της Αττικής, στα πλαίσια του καινοτόμου προγράμματος «Η Δύναμη του 10».

Το πρόγραμμα που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από το Βρετανικό Συμβούλιο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και χρηματοδοτείται από το Ινστιτούτο Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.

Έχει σαν στόχο την μέτρηση και παρουσίαση σε πραγματικό χρόνο της Ενεργειακής κατανάλωσης δέκα (10) σχολείων στην Αττική, με σκοπό να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν ενεργό ρόλο στα καθημερινά περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα που τους απασχολούν και να καταφέρουν να μειώσουν το ενεργειακό αποτύπωμα του σχολείου τους κατά 10% σε διάστημα 10 εβδομάδων. Η Intelen θα δημοσιοποιεί τακτικά, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος (www.thepowerof10.gr) ειδικά ενεργειακά reports και αναλύσεις που πηγάζουν από το ενεργειακό πληροφοριακό σύστημα και την πρόοδο των σχολείων.