Η Intelli Solutions ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχώς, τον εξ' αρχής ανασχεδιασμό και ανάπτυξη της επίσημης δικτυακής πύλης (Portal) της Epicos, την υλοποίηση του εσωτερικού Intranet Portal, καθώς και την αναβάθμιση του εταιρικού CRM.

Το επιχειρηματικό portal www.epicos.com, το οποίο αποτελεί μία κάθετη πλατφόρμα πληροφόρησης για εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, ανασχεδιάστηκε εξολοκλήρου και κατασκευάστηκε από την αρχή,  ώστε να μπορεί να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες διαδραστικότητας του μεγάλου αριθμού μελών και επισκεπτών της Epicos από την παγκόσμια αγορά.

Η νέα έκδοση του portal διαθέτει βελτιωμένο μηχανισμό πλοήγησης, επανασχεδιασμένο γραφικό περιβάλλον, αναβαθμισμένη μηχανή αναζήτησης περιεχομένου, σύνθετες δυνατότητες δοσοληψιών, φιλικότερη διαχείριση προφίλ μελών καθώς και νέες υπηρεσίες πληροφόρησης. Η νέα αρχιτεκτονική έχει βελτιώσει ιδιαίτερα την απόδοση του Portal, ενώ επιπλέον παρέχεται πλήρης διασύνδεση με τα εσωτερικά συστήματα της εταιρίας  (CRM, ERP), καθώς και με εξωτερικούς συνδέσμους περιεχομένου.