Η Intelli Solutions Α.Ε. συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός στο "3ο IT Service Management Conference" που διοργανώθηκε από τον οργανισμό ItSMF και το περιοδικό Netweek, στις 27 Απριλίου 2010 στην OTEAcademy.

Το συνέδριο, με θέμα: «Implementing IT Service Management with measurable success»,  επικεντρώθηκε στη σύγχρονη ανάγκη για συνολική και αποτελεσματική διαχείριση των Yπηρεσιών Πληροφορικής, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και λειτουργίας της Διεύθυνσης ΙΤ, την καλύτερη ευθυγράμμιση με το business και τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του ΙΤ στην επιχειρησιακή αξία. Η Intelli είχε τη τιμή να προσκαλέσει σε ομιλία τον Γ. Τσινό, IT Compliance and Control Dept. Manager της Εθνικής Ασφαλιστικής, με θέμα: « IT Governance: Process Reengineering Added Value», με αφορμή το έργο IT Governance που υλοποιεί η Intelli στον οργανισμό.