Έργα για τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων Αλίμου και Αιγάλεω υλοποίησε η Intellisoft.

Τα έργα, με την κωδική ονομασία «Νοιάζομαι», αφορούν την προμήθεια εφαρμογής διαχείρισης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και καλύπτουν τις ανάγκες για τη διαχείριση περισσοτέρων από 20 διαφορετικών υπηρεσιών που παρέχουν οι κοινωνικές υπηρεσιών των δήμων, με δυνατότητα ενοποίησης με συστήματα τρίτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου στο Δήμο Αλίμου ανέρχεται στα 14.942 ευρώ, ενώ για Δήμο Αιγάλεω στα 23.400 ευρώ.