Η Interamerican εναρμονίζει τις διαδικασίες και τη διαχείριση δεδομένων με τη στρατηγική της προτεραιότητα να είναι ο απόλυτος ψηφιακός ασφαλιστής, ενισχύοντας σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της με την επένδυση στην λύση «SAS Data Governance».

Η εν λόγω επένδυση, σε συνδυασμό με την ευρύτερη συνεργασία που η εταιρεία συνάπτει με την SAS Ελλάδος, Βουλγαρίας και Κύπρου σε επίπεδο υλοποίησης, καθώς και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, θα συμβάλει ώστε η Interamerican να δημιουργήσει έναν Κόμβο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα εγγυάται την πληρότητα και την ακρίβεια των δεδομένων, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο σε επιχειρησιακές εφαρμογές όσο και από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, η λύση θα υπηρετήσει τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και διαδικασίες διακυβέρνησης δεδομένων, όπως αυτές ορίζονται από το πλαίσιο Solvency II και τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (EU General Data Protection). H Interamerican έχει αναδείξει τη Διακυβέρνηση Δεδομένων σε βασικό πυλώνα της στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ακόμη, το λογισμικό «SAS Data Governance» θα επιτρέψει στους data stewards τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των εταιρικών δεδομένων.