Η Interoptics ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Πειραιά με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων».

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην προμήθεια ηλεκτρονικών βιβλίων και ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, για τον εμπλουτισμό της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 199.118 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.