Η Intersys A.E. εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως μια από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή.

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθμισης (credit ratings) της ICAP Group.
Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ως Εξωτερικός Οργανισμός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. Δυνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest Companies in Greece» έχει μόνο μια στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η Ελένη Παπανδρέου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Intersys A.E, δήλωσε σχετικά «Η πρόσφατη διάκριση επιβεβαιώνει την ισχυρή παρουσία της Intersys στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή. Διανύουμε μια εποχή που χρειάζεται υγιείς επιχειρήσεις, ικανές να στηρίξουν μια ‘φυγή προς τα εμπρός’, και η Intersys δηλώνει έτοιμη να αρπάξει τις ευκαιρίες ανάπτυξης».