Η Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος των Business Imaging & Professional Print λύσεων της Canon, ολοκλήρωσε την υλοποίηση της πρώτης εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών και Εγγράφων (Information & Document Management System – IDMS), Therefore, στην Ελλάδα, για λογαριασμό της Beiersdorf Hellas.

Η συγκεκριμένη υλοποίηση  αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας της Beiersdorf Hellas με την Intersys, στο τομέα των MPS και αποτελεί τη σύγχρονη επέκταση των MPS σε MPDS (Managed Print & Document Services). Η εφαρμογή του Therefore λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο του 2015 και ο υπεύθυνος του έργου στην Beiersdorf Hellas, Γιάννης Σοφιανίδης, IT Operations Manager, δήλωσε: «Η ανάγκη μας ήταν να βρούμε μία σταθερή λύση IT, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στη Beiersdorf Hellas να βελτιστοποιεί τις επιχειρηματικές της διεργασίες, να παρέχει ασφάλεια δεδομένων καθώς και απλότητα, ευελιξία και αποδοτικότητα». Με τη λύση Therefore επιτυγχάνεται η συντόμευση και απλούστευση των διαδικασιών, η αποτελεσματική διαχείριση της ροής πληροφοριών (workflows), η σταθερότητα του συστήματος, η ασφάλεια δεδομένων, η ιστορικότητα / ιχνηλασιμότητα, η παραγωγικότητα, η κινητικότητα (mobility) και βέβαια η ελαχιστοποίηση των εκτυπώσεων και της χρήσης χαρτιού.