Η Intersys A.E., επίσημη αντιπρόσωπος των προϊόντων και των ολοκληρωμένων λύσεων της Canon για την ελληνική αγορά, υλοποίησε με επιτυχία έργο Managed Print Services (MPS) στην GlaxoSmithkline.

Η σύμβαση αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκτύπωσης (MPS), συμπεριλαμβανομένων του λογισμικού Uniflow OM για Printing accounting χρηστών και της υπηρεσίας e-maintenance για ηλεκτρονική βλαβοληπτική παρακολούθηση και αυτοματοποιημένη παραγγελία αναλωσίμων. Για τις ανάγκες του έργου χρησιμοποιήθηκαν τα πολυμηχανήματα γραφείου της Canon, τα οποία εγκαταστάθηκαν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι και στη Θεσσαλονίκη.

Οι υπηρεσίες εφαρμόστηκαν με σκοπό τον εξορθολογισμό των διαδικασιών εκτύπωσης και κατ’ επέκταση τη μείωση του εκτυπωτικού κόστους, τόσο σε επίπεδο TCO όσο και σε επίπεδο μεταβλητών εκτυπωτικών εξόδων (αναλώσιμα, κλπ).

Ο Γεράσιμος Βασιλόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων του Τομέα Αυτοματισμού Γραφείου της Intersys, δηλώνει: «Η ανάγκη εφαρμογής Λύσεων Διαχείρισης Εκτυπώσεων γίνεται αντιληπτή όλο και περισσότερο από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η Intersys διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία, οι οποίες της επιτρέπουν την πρόβλεψη των μειωμένων δαπανών εκτύπωσης με μεγάλη ακρίβεια.»