Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση έργου Managed Print Services (MPS) από την Intersys στις κεντρικές εγκαταστάσεις της CRETA FARM ΑΒΕΕ στο Κρυονέρι, καθώς και σε 13 ακόμα εγκαταστάσεις της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.

Το έργο περιλάμβανε την εγκατάσταση εξοπλισμού Canon, καθώς και του αντίστοιχου λογισμικού παρακολούθησής του.Οι υπηρεσίες MPS της Intersys με εξοπλισμό Canon δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να θέσουν τις εκτυπώσεις υπό τον έλεγχό τους και να σταματήσουν την κλιμάκωση του κόστους που σχετίζεται με αυτές.Η Intersys Α.Ε. είναι επίσημος αντιπρόσωπος των Business Imaging & Professional Print λύσεων της Canon.