Οι εταιρείες EmphaSYS, SimTec και Econord Περιβαλλοντική επέλεξαν το WebCRM Professional της Interworks. Η EmphaSYS ασχολείται με εφαρμογές λογισμικού και υποστήριξη παραγωγικών μονάδων.

 Η SimTec είναι προμηθευτής προηγμένου τεχνικού λογισμικού και υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, ερευνητικών κέντρων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τέλος, η Econord Περιβαλλοντική είναι εταιρεία παροχής υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης κατασκευής, τεχνικής υποστήριξης και service έργων προστασίας περιβάλλοντος, επεξεργασίας νερού και κολυμβητικών κατασκευών.

Η κάθε εταιρεία αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα και απαιτεί εξειδικευμένες λύσεις, στοιχεία τα οποία η πλατφόρμα της Interworks μπορεί να αντιμετωπίσει, “προσωποποιώντας” το WebCRM για την κάθε μία με βάση τις ανάγκες και τα προβλήματά της.