Η Interworks υλοποιεί το WebCRM στην Geotech, εταιρεία τοπογραφικών οργάνων.

Όπως υποστηρίζει η Interworks, η Geotech επέλεξε το WebCRM για να μπορεί να διαχειριστεί bundle προϊόντα, να παρακολουθεί τις εργοστασιακές εγγυήσεις και τα service των πελατών μαζί με τους σειριακούς αριθμούς των προϊόντων και των εξαρτημάτων (serial & part numbers), το ιστορικό τεχνικών βλαβών, να καταγράφει το χρόνο που ασχολήθηκαν με τον κάθε πελάτη και να εκτυπώνει αυτόματα το δελτίο εργασίας.

Τέλος, οι στατιστικές αναφορές που μπορούν να προκύψουν από το σύστημα, μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα στη διοίκηση και τα στελέχη να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τον πιθανό τζίρο βάσει ευκαιριών / προσφορών (pipeline), τους τζίρους των πελατών, τους πελάτες με το μεγαλύτερο τζίρο, τη στοχοθεσία των πωλητών, κ.ά.