Η Interworks υλοποίησε έργο WebCRM για λογαριασμό του ομίλου εταιρειών Pyramis προκειμένου να βελτιώσει διαδικασίες και λειτουργίες όπως η διαχείριση των εργασιών του τμήματος marketing, η παρακολούθηση ανάπτυξης νέων προϊόντων, το budget, η εμπορική πολιτική και των αιτημάτων πελατών.

Σημαντικά στοιχεία, που οδήγησαν στην επιλογή του WebCRM, ήταν αφενός η ευελιξία του WebCRM στο θέμα της διασύνδεσης με το υπάρχον εμπορο-λογιστικό σύστημα και αφετέρου το γεγονός ότι το CRM της Interworks βασίζεται στο διαδίκτυο (SaaS) και συμβαδίζει με την υπάρχουσα δομή της και τα μελλοντικά της σχέδια για επέκταση σε όλο τον κόσμο.