Σύμβαση 122,5 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ υπέγραψε η Intracom Telecom, μέλος του επιχειρησιακού τομέα τηλεπικοινωνιακών λύσεων της Sitronics, μέσω της θυγατρικής της Intrarom, με το υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας για να εξοπλίσει τα εργαστήρια πληροφορικής περίπου 8.000 λυκείων.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης συνεργασίας, η Intrarom θα εφοδιάσει τα εργαστήρια πληροφορικής των λυκείων με υποδομές που περιλαμβάνουν σταθμούς εργασίας και servers, και συνδέονται με δικτυακό εξοπλισμό σε τοπικά και απομακρυσμένα περιβάλλοντα (LAN, WAN). Σε συνεργασία με τον υπο-προμηθευτή της, SIVECO Romania, θα προμηθεύσει εξοπλισμό multimedia, λογισμικό και διδακτικές εφαρμογές, ενώ θα παρέχει και υπηρεσίες εγκατάστασης και εκπαίδευσης.

Η Intrarom ανέλαβε το συγκεκριμένο έργο ύστερα από ανοιχτό διαγωνισμό που προκήρυξε το υπουργείο Παιδείας και Έρευνας της Ρουμανίας.