Η Ιntracom Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματός της προαίρεσης (put option), για την πώληση του 49% των μετοχών της Intracom Telecom προς στην JSC Sitronics, ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της σχετικής διαδικασίας. Η εταιρεία θα ενημερώσει λεπτομερώς μόλις υπάρξουν εξελίξεις, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.