Η Intracom IT Services ανέλαβε το έργο αλλαγής της τεχνολογικής πλατφόρμας λειτουργίας του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος της GENIKI Bank, μέλους του ομίλου Societe Generale.

Σε συνέχεια της πρόσφατης αναβάθμισης του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος της GENIKI Bank  στη νέα έκδοση PROFITS v. 7.0, και με δεδομένη τη δυνατότητα του PROFITS να λειτουργεί σε ένα εύρος τεχνολογικών πλατφορμών (portability) νέας αρχιτεκτονικής και ανοικτών διεθνών προτύπων, η GENIKI Bank προχώρησε στην αντικατάσταση της υπάρχουσας υποδομής (IBM Mainframe / DB2/CICS) με συστήματα τελευταίας γενιάς (ΙΒΜ Power7/AIX/ORACLE/TUXEDO), υιοθετώντας σύγχρονες τεχνικές διατάξεων υψηλής διαθεσιμότητας (clustering), κερματισμού (partitioning) και εικονικής διαμόρφωσης (virtualization).

Η νέα αυτή υποδομή εγγυάται την υψηλή διαθεσιμότητα κρίσιμων εφαρμογών, όπως του Core Banking Συστήματος της Τράπεζας PROFITS, και παράλληλα προσφέρει ευελιξία, ώστε η τράπεζα να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες που προκύπτουν, καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα οικονομία κλίμακας στην καθημερινή λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.

Επιπροσθέτως, στα πλαίσια του έργου αυτού, η Intracom IT Services θα παρέχει υπηρεσίες ολοκλήρωσης και επαλήθευσης εγκατάστασης (integration and evaluation services), εκπαίδευσης τεχνικού προσωπικού της τράπεζας στην νέα τεχνολογική πλατφόρμα, καθώς και επιτόπιες υπηρεσίες υποστήριξης (οn-site support services).