Η Intracom IT Services ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο που αφορά στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος ζήτησης υπηρεσιών υγείας (ΣΖΥΥ), χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στην παροχή προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος ζήτησης υπηρεσιών υγείας (ΣΖΥΥ) για 101 μονάδες υγείας (ΜΥ) και 56 διαγνωστικά κέντρα (56 ΔΚ ήδη ενταγμένα στο (ΣΖΥΥ). Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 566.400 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.