Η Intracom IT Services υπέγραψε με το Γραφείο Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Κοσσυφοπεδίου για το έργο EuropeAid/127843/D/SER/KOS.

Το έργο, ύψους 2,6 εκατ. ευρώ και διάρκειας 24 μηνών, αφορά στη στήριξη των τελωνειακών και φορολογικών διοικήσεων. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τελωνειακών και φορολογικών υπηρεσιών ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της ΕΕ καθώς και των διεθνών προτύπων.

Οι κύριοι τομείς παρέμβασης του έργου θα είναι: α) παροχή τεχνικής βοήθειας για τελωνειακές και φορολογικές υπηρεσίες, β) νομικές υπηρεσίες συμβούλου για την παροχή νομικών υπηρεσιών καθώς και εφαρμογή των διατάξεων και οδηγιών που σχετίζονται με τα τελωνεία και τη φορολογία, και γ) παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης προς τη Διοίκηση των τελωνειακών και φορολογίας.

Ο άμεσος δικαιούχος του έργου είναι η Φορολογική Διοίκηση και Τελωνειακή Υπηρεσία του Κοσσυφοπεδίου. Το έργο αυτό ενισχύει τη στρατηγική θέση του Ομίλου στην περιοχή, προσφέροντας περαιτέρω συστάσεις για αντίστοιχα νέα έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.