Η Intracom Telecom ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο "Προμήθεια Εξοπλισμού για την Επέκταση και Αναβάθμιση του Δικτύου Δεδομένων".

Ειδικότερα, ο κύριος όγκος του έργου αφορά στην προμήθεια συσκευών switch της Cisco ενώ περιλαμβάνει ακόμα την προμήθεια adsl δρομολογητών καθώς και αναβάθμιση του λογισμικού HP Open View, που είναι ήδη εγκατεστημένο στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.

Εκτός της Intracom Telecom, προσφορά είχε καταθέσει αρχικά και η Space Hellas. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 804.123 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ενώ αναμένεται η υλοποίησή του να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.