Για το 2017 φαίνεται πως μεταφέρεται η τελική επιλογή του μειοδότη για το διαγωνισμό έξυπνων μετρητών της ΔΕΔΔΗΕ, μετά την ένσταση που υπέβαλε ένας από τους δύο συμμετέχοντες στην τελική φάση του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι στην αρχική φάση του διαγωνισμού συμμετείχαν τρεις ενδιαφερόμενοι, από τους οποίους προκρίθηκαν στην τελική φάση δύο: η Intracom Telecom και το σχήμα ΟΤΕ/Ιntrakat/Intrasoft International. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών που έγινε στις 4 Νοεμβρίου έδωσε προβάδισμα στην Intracom Telecom, αναδεικνύοντάς τη μειοδότη – η προσφορά της ανέρχονταν στα 46 εκατ. ευρώ έναντι 62 εκατ. ευρώ του έτερου σχήματος.

Το σχήμα ΟΤΕ/Ιntrakat/Intrasoft International υπέβαλε ένσταση κατά αυτής της απόφασης. Η σύμβαση προβλέπει την εγκατάσταση των πρώτων μετρητών άμεσα ενώ θα ακολουθήσει η εγκατάσταση των υπολοίπων μέσα σε διάστημα 15 μηνών. Το έργο των «έξυπνων» μετρητών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στρατηγικά έργα που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ βάσει του επιχειρησιακού του σχεδίου, καθώς με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν και την εμπειρία που θα αποκτηθεί από την εκτέλεση του έργου, ανοίγει ο δρόμος για την επέκταση της τηλεμέτρησης σε ολόκληρη τη χώρα.