Η Intracom Telecom, μέλος της Sitronics, υλοποίησε έργο ύψους 2,5 εκ. ευρώ για λογαριασμό της Polkomtel, μίας εκ των τεσσάρων παρόχων κινητής τηλεφωνίας στην Πολωνία.

Αφορά στην αντικατάσταση και αναβάθμιση του hardware, την επέκταση αδειών λογισμικού και την εκτενέστερη διαχείριση αναφορών του υπάρχοντος Συστήματος Παρακολούθησης Σηματοδοσίας (Signalling Monitoring System) SS7. Στο πλαίσιο της σύμβασης, η Intracom Telecom προμήθευσε μία ολοκληρωμένη λύση, η οποία βασίζεται στο σύστημα acceSS7 της Agilent Technologies.