Η Intralot USA, θυγατρική της Intralot στις Η.Π.Α., υπέγραψε συμβόλαιο, κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, με τo Συμβούλιο της Λοταρίας της Washington DC (DCLB) για την παροχή online συστήματος λειτουργίας τυχερών παιχνιδιών, περιλαμβανομένων των σχετικών προϊόντων και των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Tο συμβόλαιο έχει αρχική διάρκεια πέντε (5) ετών με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης για τέσσερα (4) επιπλέον έτη. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου η εταιρεία θα παρέχει στη Λοταρία νέο πρωτοποριακό κεντρικό και δευτερεύον σύστημα, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, περισσότερα από 625 τερματικά και τα σχετικά περιφερειακά τους, καθώς και το απαραίτητο λογισμικό. Επιπλέον, η  Intralot θα παρέχει το τηλεπικοινωνιακό σύστημα και το σχετικό εξοπλισμό, τις υπηρεσίες υλοποίησης, καθώς και τις υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης.

Η Intralot θα προσφέρει ακόμα στo DCLB τη δυνατότητα εισαγωγής νέων πρωτοποριακών παιχνιδιών, καθώς επίσης και υποστήριξη στην προώθηση των προϊόντων και το μάρκετινγκ.