Η θυγατρική της Intralot στη Νέα Ζηλανδία, Intralot NZ Ltd, υπέγραψε συμφωνία με τo Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας για την παροχή μίας ολοκληρωμένης πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών (IGP), η οποία θα συμπληρώσει και θα αναβαθμίσει το υφιστάμενο σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας (EMS) των 19.000 τερματικών βιντεολόττο, εξαιρουμένων όσων βρίσκονται σε καζίνο.

Το υπάρχον συμβόλαιο επεκτείνεται έως το 2020. Ένα ολοκληρωμένο online σύστημα για τη συνολική διαχείριση της δραστηριότητας των τυχερών παιχνιδιών σε 1.470 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα θα βελτιώσει την ακεραιότητα του κλάδου των τυχερών παιχνιδιών και τη διαφάνεια στη διαδικασία διανομής των κερδών στην τοπική κοινωνία. Η Intralot εισήγαγε το σύστημα EMS το Μάρτιο του 2007 για την εποπτεία της λειτουργίας των τερματικών βιντεολόττο στα σημεία πώλησης, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των παιχνιδιών και την ακριβή καταγραφή των εσόδων.