Η Intralot είναι ο πρώτος προμηθευτής τυχερών παιχνιδιών παγκοσμίως που η τεχνική της διεύθυνση πιστοποιείται επίσημα από την Παγκόσμια Ένωση Λοταριών με το "WLA Security Control Standard certification".

Παράλληλα λαμβάνει και την πιστοποίηση “ISO/IEC 27001:2005” από το “BSI Management Systems”, φορέα πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας, διαπιστευμένο από τον επίσημο φορέα διαπίστευσης της Μ. Βρετανίας (UKAS).

Η διαδικασία πιστοποίησης της WLA (World Lottery Association – WLA) περιλαμβάνει ενδελεχή εξέταση των μέτρων ασφαλείας που προστατεύουν συστήματα και υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών.

Προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση, η Intralot ελέγχθηκε στη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS) της, καθώς επίσης και σε συγκεκριμένα μέτρα και τεχνικές ασφαλείας σχετικά με την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση ρίσκου, την πολιτική ασφάλειας, την οργάνωση ασφάλειας, την ασφάλεια του προσωπικού, τη διαχείριση πληροφοριακών πόρων, τη φυσική ασφάλεια, τη διαχείριση των επικοινωνιών και των λειτουργιών, τους ελέγχους πρόσβασης, την ανάπτυξη συστημάτων και λύσεων, την αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας, τη συμμόρφωση με νόμους και κανονισμούς και την επίτευξη της επιχειρηματικής συνέχειας.