Η INTRALOT Inc., θυγατρική του Ομίλου INTRALOT στις ΗΠΑ, επιλέχθηκε από τη λοταρία της Πολιτείας του Idaho των ΗΠΑ ως προτιμητέος προμηθευτής κατόπιν ενός ανοιχτού και ιδιαίτερα ανταγωνιστικού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών λοταριακού συστήματος.

Το συμβόλαιο είναι δεκαετές με ημερομηνία έναρξης 1η Οκτωβρίου 2017 και λήξη την 30η Σεπτεμβρίου 2027, με δυνατότητα μέχρι δύο πενταετών επεκτάσεων. Η συνολική αξία του συμβολαίου της αρχικής περιόδου εκτιμάται στα 60 εκ. δολάρια για την προμήθεια ενός ασφαλούς κεντρικού συστήματος που θα παρέχει και θα διαχειρίζεται όλες τις κληρώσεις παιγνίων εντός της Πολιτείας ή πολλαπλών Πολιτειών, τον έλεγχο αποθεμάτων και τη διαδικασία εφοδιασμού (logistics) στιγμιαίων (ξυστών) παιχνιδιών και άλλες σχετικές υπηρεσίες.