Η θυγατρική εταιρεία της Intralot, Intralot South Africa, υποστηρίζει ενεργά την εκπαίδευση στη χώρα, συμμετέχοντας για τρίτη συνεχή χρονιά στη φιλανθρωπική εκδήλωση συγκέντρωσης πόρων του Ιδρύματος "Adopt-A-School".

Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Intralot στη Νότιο Αφρική εστιάζει στην προώθηση της εκπαίδευσης και την υποστήριξη των παιδιών. Η εταιρεία στέκεται αρωγός στις προσπάθειες του Ιδρύματος Shanduka, μέσω της πρωτοβουλίας “Adopt-A-School”, να βελτιώσει το επίπεδο εκπαίδευσης στα σχολεία των λιγότερο προνομιούχων περιοχών της χώρας και υποστηρίζει το πολυετές πρόγραμμά του για τη δημιουργία των κατάλληλων υποδομών και την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών για τους μαθητές.