Η Intralot προχώρησε σε επέκταση της συμφωνίας της με την ΟΠΑΠ Α.Ε. για ένα έτος με αφετηρία την 31η Ιουλίου, 2010 με δυνατότητα επέκτασης για ένα επιπλέον έτος.

Σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης η Intralot αναλαμβάνει την αναβάθμιση του εξοπλισμού του υπάρχοντος μηχανογραφικού συστήματος και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επιχειρησιακής λειτουργίας της τεχνολογικής υποδομής της ΟΠΑΠ και των πρακτόρων της.

Επιπλέον, θα προχωρήσει σε επέκταση του συστήματος οπτικοακουστικής πληροφόρησης LOTOS Horizon που θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση στο δίκτυο πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε. 20.000 συσκευών τηλεοράσεων μέσω των οποίων θα μεταδίδονται πληροφορίες για τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ.

Η Intralot θα αναλάβει επίσης την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία της υπηρεσίας τηλεοπτικού προγράμματος αθλητικού/στοιχηματικού περιεχομένου ΟΠΑΠ/TV που θα μεταδίδεται στο δίκτυο πρακτορείων μέσω δορυφορικής σύνδεσης, αλλά και του διαδικτύου (WebTV) στο Portal της ΟΠΑΠ. Επίσης, η Intralot θα προχωρήσει στην ανάπτυξη και λειτουργία νέων παιχνιδιών, Monitor Games, καθώς και παιχνιδιών άμεσης κλήρωσης, τα οποία θα διενεργούνται στο LOTOS Horizon και στα τερματικά αυτόνομης χρήσης (ΤΑΧ).

Η Intralot επίσης θα προχωρήσει στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης (Portal) της ΟΠΑΠ. Τέλος, στα πλαίσια της συμφωνίας, η Intralot και η θυγατρική της Εταιρία Στοιχημάτων θα αναλάβουν την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» και την εισαγωγή νέων μορφών στοιχηματισμού και live betting.