Η INTRASOFT International ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού 12μηνης διάρκειας, το έργο «Billing and Customer Care Systems CIS Acquisition and Implementation» για την Εταιρεία Διανομής Ενέργειας (EDCO) της Ιορδανίας.

Η σύμβαση διάρκειας 6,5 ετών αποτελεί το πρώτο έργο SAP της εταιρείας στη Μέση Ανατολή, υλοποιώντας τα σχέδια της INTRASOFT να επεκτείνει το πελατολόγιο της στον τομέα SAP, τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Το συγκεκριμένο έργο έχει πολλαπλή σημασία για την INTRASOFT, λόγω του στρατηγικού ενδιαφέροντος της εταιρείας τα επόμενα χρόνια στον τομέα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά και της στρατηγικής της να επεκτείνει την παρουσία της στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, ενισχύοντας το τμήμα SAP με ένα τόσο σημαντικό πελάτη, ανοίγει ο δρόμος για την περαιτέρω προσέλκυση διεθνών πελατών στον τομέα αυτόν για την INTRASOFT. Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των λειτουργιών meter-to-cash της EDCO, ώστε να εξασφαλίζει ακριβείς μετρήσεις και αντίστοιχες τιμολογήσεις, μέσω της εφαρμογής κάθετων λύσεων SAP για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Οι επιμέρους λειτουργικότητες που παρέχονται αφορούν το Contract Accounting, Meter Data Management, Billing και Customer Interaction Center.Το έργο θα υλοποιηθεί από διεθνή ομάδα συμβούλων SAP της INTRASOFT International.