Κοινοπραξία, με επικεφαλής την Intrasoft International, επιλέχθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της ΕΕ να υλοποιήσει σύμβαση-πλαίσιο με πιθανή εκτιμώμενη αξία 26 εκατ. ευρώ. Το έργο αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τεχνικό αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο για την κάλυψη αναγκών των διευρωπαϊκών πληροφοριακών συστημάτων των Τελωνείων και Φορολογίας των κρατών μελών της ΕΕ (ITSM2 Lot 2).

Η συμμετοχή της Intrasoft International εκτιμάται ότι μπορεί να ανέλθει έως το 67% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ενώ στην κοινοπραξία μετέχουν επίσης οι Sword Technologies και η ΙΒΜ Βελγίου. Στο πλαίσιο του έργου, η Intrasoft International θα υποστηρίξει τον συντονισμό της υλοποίησης των διευρωπαϊκών συστημάτων (Trans-European systems – TES) στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ενδεικτικά, θα παρέχει υπηρεσίες στα πληροφοριακά συστήματα τελωνείων, στο σύστημα ελέγχου των ειδικών φόρων κατανάλωσης, στη φορολογία και στον νέο τελωνειακό κώδικα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Intrasoft International, Αθανάσιος Κωτσής δήλωσε: «Μας τιμά ιδιαίτερα η εκ νέου επιλογή της ΕΕ να συμβάλλουμε στη δύσκολη αλλά πολύ σημαντική αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, που έχει στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία των τελωνειακών και φορολογικών διαδικασιών εντός της ΕΕ. Για άλλη μια φορά, η σύμβαση αυτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στον Όμιλό μας και τις λύσεις του, ενισχύοντας την ήδη ισχυρή πανευρωπαϊκή φήμη της εταιρίας μας ως αξιόπιστου συνεργάτη του Ευρωπαϊκού δημόσιου τομέα στο χώρο της πληροφορικής.»