Δύο πρόσθετες πιστοποιήσεις ISO απονεμήθηκαν στην Intrasoft International –μέλος του ομίλου Intracom IT Services.

Η πιστοποίηση ISO/IEC 27001:2005 αποδεικνύει το κύρος των διαδικασιών διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών της Intrasoft International. Αντίστοιχα, η πιστοποίηση ISO/IEC 20000:2005-1 επιβεβαιώνει την υψηλή ποιότητα των συστημάτων διαχείρισης υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών της εταιρείας. Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις τοποθετούν την Intrasoft International σε μία επίλεκτη ομάδα εταιριών. Μόλις 500 εταιρείες παγκοσμίως έχουν καταφέρει να λάβουν την πιστοποίηση ISO 20000-1, η οποία φέρει την έγκριση του ανεξάρτητου και διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού IT Service Management Forum (itSMF), ο οποίος χορηγεί κατ’ αποκλειστικότητα τις εγκρίσεις για την πιστοποίηση αυτή. Παράλληλα, για το ISO 27001 έχουν λάβει πιστοποίηση μόνο 10.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Το ISO 20000-1 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τις διαδικασίες διαχείρισης υπηρεσιών τεχνολογίας πληροφοριών και δίνει έμφαση στη συνεχή και συνεπή παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Το ISO 27001 είναι το διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών μίας εταιρείας. Στόχος είναι να αποτρέπονται αποτελεσματικά οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων.