Η Intrasoft International πιστοποιήθηκε με το Επίπεδο 3 του Μοντέλου Ωριμότητας Διεργασίας (Capability Maturity Model Integration - CMMIv1.3) για τις δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού στα γραφεία της σε Λουξεμβούργο, Βρυξέλλες, Αθήνα και Βουκουρέστι.

Πρόκειται για τη μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που επιτυγχάνει αυτήν την πιστοποίηση και τη 2η στο Λουξεμβούργο, όπου βρίσκονται τα κεντρικά της γραφεία. Το CMMI αποτελεί πολύ σημαντική διάκριση για την Intrasoft, καθώς αξιολογεί τον βαθμό ωριμότητας των διαδικασιών που ακολουθούνται από την εταιρεία για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη δέσμευσή της στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και του πλαισίου των ενδοεπιχειρησιακών πρακτικών της.

Το CMMI καλύπτει τις βέλτιστες πρακτικές για το σχεδιασμό, την τεχνική και τη διαχείριση της ανάπτυξης και της υποστήριξης λογισμικού, επιτρέποντας στις εταιρίες να ανταποκριθούν με επιτυχία και ακρίβεια στους στόχους προϋπολογισμού, προγραμματισμού και ποιότητας των προϊόντων τους και θεωρείται από τους ειδικούς της αγοράς πληροφορικής ως ένα «ισχυρό πλεονέκτημα για τις δυνατότητες μίας εταιρείας».