Η Intrasoft International -μέλος του Ομίλου Intracom IT Services- επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), με έδρα το Ελσίνκι της Φινλανδίας, ως ένας από τους προτιμώμενους προμηθευτές για 4 από τα 10 Τμήματα (Lots) διετούς ανταγωνιστικής σύμβασης-πλαισίου που αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφορικής και διαθέτει μέγιστο προϋπολογισμό 5,8 εκατ. ευρώ για το σύνολο προτιμώμενων προμηθευτών.

Σύμφωνα με αρχική εκτίμηση, η Intrasoft International θα λάβει το ένα τέταρτο  του συνολικού συμβατικού προϋπολογισμού. Η σύμβαση έχει δυνατότητα ανανέωσης για 2 πρόσθετες περιόδους 12 μηνών. Η Intrasoft International υπέγραψε ήδη την πρώτη επί μέρους σύμβαση έργου στα πλαίσια του συμβολαίου με τον ECHA.

Ο συμβατικός προϋπολογισμός καταμερίζεται σε τέσσερα Τμήματα: Στο Τμήμα 1 (Lot 1), η Intrasoft International θα παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συστήματος Microsoft Windows. Το Τμήμα 2 (Lot 2) αφορά στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συστήματος Unix, το Τμήμα 3 (Lot 3) στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δεδομένων και το Τμήμα 7 (Lot 7) στην παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού.