Η INTRASOFT International επιλέχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων (European Union Agency for Railways) για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στρατηγικής επικοινωνίας, και την εκπόνηση πλάνων και προϊόντων επικοινωνίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας η INTRASOFT International θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, από το γραφιστικό σχεδιασμό έως την παροχή στρατηγικών συμβουλών για επικοινωνιακές δράσεις. Επιπλέον, η ομάδα επικοινωνίας της εταιρείας θα αναλάβει το σχεδιασμό και την υλοποίηση μελετών και έρευνας για τους εμπλεκόμενους φορείς, καθώς και την αξιολόγηση των επιπτώσεων των δράσεων επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας το πρόσφατα ανεπτυγμένο εργαλείο VARID. Ιδιαίτερη έμφαση στη σύμβαση δίνεται επίσης στην παροχή υπηρεσιών σύνταξης κειμένων. Η INTRASOFT International θα χρησιμοποιεί τη βασική συντακτική ομάδα της για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων και πληροφοριών, ώστε να δημιουργεί πρωτότυπο περιεχόμενο που να απευθύνεται στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων.