Την επιτυχή υλοποίηση του τραπεζικού προγράμματος επιβράβευσης πελατών yellow της Τράπεζας Πειραιώς, που τρέχει ήδη από τα τέλη του 2016, ανακοίνωσε η Intrasoft International.

Στόχος της τράπεζας ήταν να αναπτύξει ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, προκειμένου να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους πελάτες της και ταυτόχρονα να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. Η Intrasoft επιλέχθηκε τόσο για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος όσο και για την υποστήριξη σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες που απαιτούνται. Το αποτέλεσμα είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιβράβευσης με ευέλικτο σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών, προσφέροντας άμεσα οφέλη στους πελάτες της Τράπεζας μέσα από διαφορετικά κανάλια (POS, Web Banking και Mobile Banking) και συνεργάτες.