Η IT Open Solutions πιστοποιήθηκε στο πρόγραμμα IPG της Hewlett-Packard, για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκτυπώσεων σε επιχειρήσεις που αναζητούν βέλτιστες λύσεις για τον περιορισμό των δαπανών, όσον αφορά την προμήθεια, συντήρηση και υποστήριξη του εκτυπωτικού στόλου που διαθέτουν.

Η μετάβαση σ’ ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον οδηγεί σε εξοικονόμηση του εκτυπωτικού κόστους και σε ορθολογικότερη κατανομή και διαχείριση των υλικών πόρων της επιχείρησης.