Η πιστοποίηση της ΙΤ Open Solutions ως «χρυσού συνεργάτη» είναι το επιστέγασμα της επιτυχημένης εμπορικής συνεργασίας των δύο εταιρειών, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας σε ιδιαίτερα ευαίσθητους τομείς, όπως αυτοί της ασφάλειας του διαδικτύου και της προστασίας των εταιρικών δεδομένων.

Η εν λόγω πιστοποίηση κατατάσσει την εταιρεία ανάμεσα στους κορυφαίους συνεργάτες της Websense, που διαθέτουν υψηλή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και τεχνική υποστήριξη των λύσεων της Websense στην Ελλάδα.